tin tức công ty

  • KingSword tracker với kết nối 4G sẽ sớm ra mắt

    Sau một thời gian dài phát triển và thử nghiệm, sản phẩm 4G sẽ sớm đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Mặc dù chỉ là phiên bản cơ bản nhưng nó có tất cả các chức năng của ET-01 và có thể hỗ trợ đầu vào điện áp cao hơn. Dưới đây là một số giới thiệu ngắn gọn. ...
    Đọc thêm