Việc làm

Trợ lý bán hàng

Bạn cần có:

1 、 Ưu tiên có trình độ đại học, có kinh nghiệm bán hàng theo mạng;
2 、 Quen thuộc với quảng bá web, quen thuộc với quy trình xây dựng trang web;
3 、 Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm Office như WORD, EXCEL, OUTLOOK và biết một số kỹ năng cơ bản về xử lý ảnh;
4 、 Có khả năng học hỏi, chăm chỉ, có chí và phát triển chung với công ty;
5 、 Ưu tiên kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt;

Nếu bạn quan tâm đến vị trí của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu cơ bản của chúng tôi, vui lòng gửi CV của bạn đến info@k-swd.com, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi!